Pravidla a informace o soutěži

Připravili jsme pro Vás soutěž o ceny v hodnotě 15 000 Kč. Neváhejte, zúčastněte se a vyhrajte. Šanci má opravdu každý, proto si pečlivě přečtěte pravidla.

Základní informace

Postup při hlasování:

 • Vyplňte e-mail v profilu, pro který chcete hlasovat
 • Klikněte na tlačítko "Hlasovat"
  • Hlasujete-li poprvé, budete autentizování pomocí Facebook aplikace
  • Při dalším hlasování stačí zadat pouze e-mail

Postup k úspěchu:

 • Vyplňte soutěžní formulář s informacemi o Vašem domě
  • Připište kontaktní údaje
  • Přiložte fotografii domu
 • Odešlete formulář
 • Sdílejte soutěž s přáteli a nechejte je hlasovat

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je Jan Poloch, IČO 74606557 se sídlem Dolní Domaslavice 187, PSČ 739 38, Česká republika.

 • První tři ceny vyhrají soutěžící, kteří získají do 14. 7. 2012 nejvíce hlasů!
 • Ostatní ceny budou spravedlivě rozděleny mezi ostatní soutěžící.
 • Soutěžící musí mít profil na soc. síti Facebook pro ověření přes aplikaci na Facebooku.
 • Každý může hlasovat 1x za 24 hodin. Kontrola se bude provádět na základě Vašeho facebookového profilu.
 • Pokud pořadatel zjistí, že soutěžnímu profilu jsou posílány do soutěže podvodné hlasy, bude tento soutěžní profil ze soutěže vyřazen!

Kdy soutěž probíhá?

Samotná soutěž o ceny probíhá od 14. 6. 2012 do 14. 7. 2012.

Registrace soutěžních profilů začíná 14. 5. 2012. Soutěžní profily se mohou registrovat až do ukončení soutěže.

Vítězné profily budou vyhlášeny do 14 dnů od ukončení soutěže. Profily zveřejníme na Facebooku – Poloch.eu a na stránce www.poloch.eu po ukončení soutěže.

Jak se zúčastnit?

Jednoduše vyplňte registrační formulář, přidejte své kontaktní informace s fotografií domova a celý tento formulář odešlete. Po schválení administrátorem se zobrazí Váš profil, na kterém pro Vás budou moci návštěvnicí hlasovat.

Jeden soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pro zvýšení své šance vyhrát jednu z báječných cen. Sdílejte Váš soutěžní profil se svými přáteli na sociálních sítích.

Jak se soutěží?

Návštěvníci webu www.poloch.eu mohou hlasovat pro Váš schválený soutěžní profil.

První tři ceny získají soutěžní profily s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Další ceny budou rozděleny do celého soutěžního pole, které bude rozčleněno do šesti různých skupin, ve kterých bude možné vyhrát ceny. Skupiny budou barevně odlišeny. V jednotlivých skupinách se bude losovat z osudí, do kterého se ukládají hlasy. Čím více hlasů máte, tím vyšší je pravděpodobnost výhry ve skupině.

Předání výhry

Výherce bude kontaktován na jím zadaném e-mailu v registračním formuláři. K předání výhry ze soutěže se zednickou firmou Poloch.eu dojde po elektronické domluvě s výhercem. Výhra bude předána osobně nebo doručena kurýrní službou.

Peněžní výhra je uvedena a detailně specifikována na stránce výhra v soutěži.

Výherce může být požádán o pořízení fotografií nebo krátkého videozáznamu s cenou ze soutěže pro marketingové účely. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit materiály, které mu byly poskytnuty, pro své marketingové účely.

Obecná ustanovení

Pořadatel nemusí uchovávat dotazy účastníků soutěže a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a rodinných příslušníků společnosti Jan Poloch. Za osoby nezletilé lze případnou věcnou cenu předat pouze zákonnému zástupci.

Po registraci nebude soutěžní profil ihned vidět. Bude zveřejněn až po schválení administrátorem.

Pod jednou IP adresou může být ukryto i několik koncových zařízení. To může zapříčinit, že systém bude hlásit, že z Vašeho koncového zařízení jste již hlasovali.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Výherce může být požádán o předložení průkazu totožnosti se zakrytými osobními informace pro identifikaci výherce. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Zpracování osobních údajů

Každý soutěžící dává pořadateli této soutěže v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán.

Pořadatel tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 uvedeného zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

Konečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná, úplná a konečná.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.